Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

  • WLA SCS: 2006 je soubor norem a metodik řízení informační bezpečnosti specificky zaměřený na loterijní průmysl.
  • Vychází z norem ISO/IEC 27001 systému řízení informační bezpečnosti ISMS (Information Security Management System).


Komu je určen

U všech loterijních společností patří mezi klíčové aktivity zajištění bezpečnosti a integrity dat (záznamy vítězů, výsledků, jejich totožnost, transparentní herní systémy, zajištění dostupnosti a bezpečnosti herních platforem atd..) Výkon těchto aktivit sebou nese mnohá rizika a cílem každého managementu loterijní společnosti je kultivace značky na trhu a budování důvěry směrem k zákazníkům. Kromě toho certifikace také reflektuje vyspělost organizace a závazek k neustálému zlepšování. WLA SC je transparentním důkazem o budouvání souladu se zákony a mezinárodními normami.

Benefity

Nezávislý certifikační orgán realizující certifikaci deklaruje, že spol. dobrovolně investuje do řízení rizik. COMPLIANCE certifikační audit je pro akcionáře a partnery zárukou strategického a pro-aktivního řízení bezpečnosti informací. Certifikace funguje jako regulační záruka, resp. závazek k dodržování přísných bezpečnostních pravidel, která jsou jasně měřitelná výsledky.

Nabídka certifikace:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu WLA SCS:2006.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná