Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby


Certifikace DataCentra

Ještě neznáte přínosy akreditovaných služeb postavených na standardu TIER? Pokud jste zodpovědní za kapacity datových center, rozvoj cloud služeb, virtualizace ICT nebo budujete nová datová centra, pomůže Vám TIER definovat základní strategický a projektový plán. Úspory dosažené využitím tohoto best practice mohou přesáhnout i 35% (vycházíme z vlastních zkušeností).


Uptime Institute

Snaha o minimalizaci nákladů na ICT znamená hledání nových strategických plánů a zavedení osvědčených postupů. Uptime Institute je expertem #1 v oblasti optimalizace a standardizace datových center. TIER od Uptime Institute pro Vás může být cenným nástrojem pro optimalizaci ICT, zvýšení efektivity investic, ale i podpůrným nástrojem pro efektivní obchod. Certifikační audit TIER Vám pomůže definovat scénáře a strategický rozvoj ICT datových center s doporučením pro rozvoj v následujících 3-5 letech.

Standardy datového centra jsou klasifikovány do 4 certifikačních úrovní. Jejich cílem je rozlišit infrastrukturu a topologii certifikovaného datového centra. Uptime Institut je certifikačním orgánem TIER. Tento americký systém porovnává funkčnost a kompatibilitu datových center. Každý level definuje vyspělost datového centra

TIER I.: Datové Centrum (DC) s jediným napájecím a chladícím distribučním procesem, bez redundantních prvků, poskytuje 99,6% dostupnost.

TIER II.: DC s jediným napájecím a chladícím distribučním procesem, ale s podporou redundantních prvků, poskytuje 99,7% dostupnost.

TIER III.: DC se záložním bezpečnostním systémem, resp. disponujícím více aktivními napájecími a chladícími prvky, včetně redundantních komponent, jehož dostupnost dosahuje minimálně 99,98%.

TIER IV.: Maximálně zabezpečené DC (z pohledu certifikační úrovně Uptime Institute), které obsahuje více aktivních napájecích a chladících prvků, včetně redundantních komponent a systémem prevence výpadků s dostupností 99,99%.

 


Alternativa TIER: IRMS DCC (IRMS DataCenter Certification)


Evropský standard systémů nejenom datových center. Konkurenční výhodou je, že jej lze využít i pro certifikaci služeb CLOUD. Audit je v identických úrovních, ale vystavený EU certifikát navíc disponuje doložkou, která informuje o kapacitě, konfiguraci a bezpečnosti dat.

Tento certifikát doporučujeme všem, kteří potřebují definovat směrem k akcionářům, managementu a partnerům bezpečnost a kvalitu daného řešení. Certifikát kvalifikuje vyspělost DC nejenom na úrovni IS tak, jak tomu je v případě TIER. Pokud je součástí DC i provoz na úrovni platformy či aplikací, je IRMS způsobilý akreditovaný certifikát v rámci mezinárodních akreditačních pravidel.

• Infrastruktura: IaaS (Infrastructure as a Service)
• Platforma: PaaS (Platform as a Service)
• Aplikace: SaaS (Software as a Service)

IRMS je výzvou pro všechny organizace, které hledají způsob, jak prověřit otevřenost, bezpečnost, kompatibilitu, architekturu a dostupnost datových center, aplikačních či cloudových prostředí. IRMS je nejstarším a nejrozšířenějším sdružením na světě pro informační správu dat, které se problematikou standardizace a certifikace procesní a technologické úrovně zabývá.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná