Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby

 

Analýza využitelnosti dotačních programů EU pro majitele a ředitele společností

Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že Vám nejprve položíme několik situačních otázek, abychom pochopili a poznali Vaše odvětví, chování trhu a konkurence. Na základě cílů a předpokladů Vaší společnosti identifikujeme vhodné dotační programy. V dnešní době již není složité požádat o dotaci a nastartovat čerpání. Mnohem složitější je vybrat a maximalizovat úspěch tam, kde je předpoklad největšího a nejúspěšnějšího projektu. Tato etapa bývá označována jako "Studie proveditelnosti"

Návrh a zpracování projektové žádosti

Na základě předchozích informací proběhne vypracování "Projektového konceptu". Ten zahrnuje základní ekonomická fakta, přínosy a participující investice (kofinancování). Samotné zpracování žádosti je administrativní činnost, která musí zahrnovat veškeré požadavky - pozdější náprava chyb nemusí být možná. Pro vedení společnosti vypracujeme základní finanční a ekonomický plán, který obsahuje příjmy investic v čase, odráží cashflow a definuje klíčové milníky. Na závěr po akceptaci dojde k vypracování komplexního rozpočtu projektu. Finalizuje se zde také veškerá potřebná dokumentace.

Schválení projektu, čerpání prostředků

V této etapě dochází k největší chybovosti a porušení platných právních předpisů. Naše služby nejsou pouhým administrativním procesováním monitorovacích zpráv o průběhu a ukončení projektu. Mnoho společností se zde dostane do paralyzujícího stavu, který defrauduje celou společnost. Chyby vznikají díky neúplnému a nelogickému rozdělení pravomocí. Žadatelé tak naráží na sérii bariér, které negativně ovlivňují byznys. Převzali jsme v této fázi řadu projektů. Prevence rizik je mnohem méně nákladná, než následné reaktivní úkony. Proto silně doporučujeme odborné řízení projektů zkušeným (naši pracovníci mají know-how legislativní i procesní, od roku 2004) a personálně zajištěným týmem. Odměnou pro Vás bude hladké čerpání a získaná podpora finančních prostředků dle projektového záměru. 

Metodika = klíč k úspěchu

Projekty spolufinancované z fondů Evropské unie mají specifické požadavky, dle jednotných pravidel. Čím větší znalost této metodiky po právní, procesní i formální stránce je, tím spíše projekt bude dokončen včas, v rozsahu a objemu dle projektové žádosti.

Nastartujme spolupráci. Dotace a možnosti tu zatím jsou!Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná