Kariérna zmena | Kariéra bez hraníc

Home - Články Menu - Školenia & Kurzy

Čo Vás kurz naučí

Kurz nadväzuje na PRINCE2® Foundation a rozvíja základné zručnosti o praktickú aplikáciu metodiky na prípadových štúdiách. Ide o najvyššiu úroveň, ktorá sa dá dosiahnuť v projektovom riadení medzinárodného štandardu PRINCE2®. Osvojte si v jedinečnom školení využívanie metodiky pre riešenie každodenných potrieb a problémov na projektoch! A učte sa od najlepších. Výklad je vedený českým lektorom s bohatou projektovo – manažérskou praxou.

Zručnosti získané absolvovaním kurzu PRINCE2® Practitioner:

• Schopnosť aplikovať všetky procesy, témy a techniky na praktických príkladoch reálneho projektu organizácie
• Porozumenie vzťahom medzi procesmi, témami a technikami, ich využití v rámci životného cyklu projektu resp. v konkrétnych modelových situáciách
• Vďaka tomu budete schopní analyzovať problémy z viacerých uhlov pohľadov a dokážete sa orientovať, či prevziať projekt v každej etape jeho vývoja

Metodika má jednotnú terminológiu a je možné ju použiť na akýkoľvek typ projektu. Kurz je navrhnutý tak, aby čo najlepšie pripravil účastníkov k certifikačným skúškam a maximálne tak zvýšil ich pravdepodobnosť úspechu. Pred samotným nástupom na školenie obdržia účastníci sadu prípravných materiálov, vrátane CD so skúšobnými testami, manuálom PRINCE2® a príručky, ktorá kandidáta navedie v príprave. V priebehu kurzu školiteľ kombinuje výklad teórie s praktickými príkladmi podobnými tým, ktoré sa objavia v testoch.

Certifikačná skúška

Jedná sa o dve a pol hodinový písomný test (trojhodinový, pokiaľ absolvent nie je rodeným anglicky hovoriacim človekom) založený na prípadových štúdiách. Je tu možnosť výberu správnych odpovedí z niekoľkých možných variant. Pri písaní testu je možné použiť knihu. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť 55% správnych odpovedí. Podmienkou k nástupu do kurzu je úspešne absolvovaná skúška PRINCE2® Foundation.
 

Dĺžka trvania kurzu je 2 dni.

Neváhajte a využite našu akciovú cenu kurzu 1199,- EUR.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Viac o našich kurzoch PRINCE2® sa dočítate na stránke www.prince2.cz