Certifications guarantee of good qualification benchmark.

For customers, shareholders and partners!

Home - Články Menu - Systémové certifikácie

 

Tri základné piliere ISO auditov a certifikácii

1. Obchod potrebuje kvalitnú realizáciu

Preukázanie kvalifikácie je veľmi dôležité pre získanie nových obchodných príležitostí. Zadávatelia zákaziek často vyžadujú účasť viacerých firiem na realizácii. Preukázanie kvalifikácie môže byť preto kľúčovou podmienkou pre vstup do projektu, nech sa už jedná o projekty elektronizácie a systémovej integrácie governmentu, projekty medzinárodných spoločností, projekty čerpania dotácií z fondov EÚ, ale tiež projekty tuzemských spoločností. Všetci od Vás môžu požadovať preukázanie kvalifikácie (certifikácie) medzinárodných štandardov.

2. Aplikovaním best-practice metodík získajú Vaši zamestnanci nový impulz

Medzinárodné certifikačné štandardy boli prepracované do efektívnych auditov. Zrozumiteľnejšie a v praxi lepšie uchopiteľné metodiky môžu byť skutočným liekom na stagnáciu či prípadnú demotiváciu.

Na čo je teda dobré mať zavedený systém?

V organizácii pracovali štyri osoby, ktoré sa volali:
Každý, Niekto, Nikto a Ktokoľvek

Bolo potrebné urobiť dôležitú prácu. Každý si myslel, že to Niekto urobí. Mohol ju urobiť Ktokoľvek, ale neurobil to Nikto. Niekoho to nahnevalo, pretože to bola práca pre Každého. Každý si myslel, že Ktokoľvek by ju mohol urobiť, ale Nikoho to nenapadlo, že Každý sa na to vykašle.
Dopadlo to tak, že Každý obviňoval Niekoho, že Nikto neurobil niečo, čo mohol urobiť Ktokoľvek.

Z danej situácie je teda zrejmé, že každá organizácia môže nájsť v certifikácii oporu a prevenciu pred vnútrofiremnou byrokratickou záťažou, nejasnou zodpovednosťou zamestnancov – či celých oddelení. Implementácia pomôže štíhlejšej a lepšie fungujúcej štruktúre. Každý pracovník tak môže získať impulz a uvedomí si svojej hodnoty v reťazci firmy.

3. Organizácia musí znížiť prestoje

Výpadky serverov, počítačov alebo siete – rovnako ako aj priemerná doba ich opravy sa musí minimalizovať. Platí to pre každú organizáciu, no predovšetkým takú, kde došlo ku zníženiu počtu zamestnancov. Je tak jednoducho nevyhnutné, aby sa organizácia postarala o odstránenie príťaže a využívala zamestnancov maximálne efektívne. IT certifikácie sú jednou z metód, ktoré Vám zaistia, aby zamestnanci získali vo firme správne prostredie, ktoré sa chová viac preventívne, než reaktívne. A keď už k nejakému prestoju dôjde, bude čo najmenší.