Kariérna zmena | Kariéra bez hraníc

Home - Články Menu - Školenia & Kurzy

 

Spoločnosť TAYLLOR & COX realizuje kurzy Interných audítorov pre jednotlivé ISO normy (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 a ďalšie), ktoré sú nedielnou súčasťou správneho fungovania zavedeného systému v spoločnosti.

Cieľom kurzov je získanie spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobné oboznámenie sa s požiadavkami danej normy ako aj získanie praktických skúseností týkajúcich sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Štruktúra kurzu:

• Zoznámenie sa so súbormi noriem a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
• Stručný výklad požiadaviek danej normy a terminológie
• Účel vykonávania interných auditov
• Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
• Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
• Výklad postupu vykonania interného auditu
• Zistenia z auditu
• Dokumentácia výsledkov auditu
• Vypracovanie správy z auditu
• Riešenie nezhôd
• Úloha a rola interného audítora
• Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
• Psychologické aspekty auditu
• Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
• Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Kurzy Interných audítorov Vám vieme pripraviť aj ako vnútro-firemný kurz pre uzavreté skupiny ľudí so zameraním na konkrétne činnosti, ktorými sa Vaša spoločnosť zaoberá.

Každý absolvent školenia získa certifikát o absolvovaní daného vzdelávania, ktorý ho oprávňuje k výkonu interného audítora.

Termíny kurzov sa otvárajú podľa záujmu.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch.