Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Foundation. PRojects IN Controlled Environment

Proč řídit projekty s PRINCE2®

  • Projektová metodika PRINCE2® je návodem, který nepochází z teoretické půdy (např. jako IPMA), ale vznikl na základě nejlepších osvědčených postupů zaznamenaných do knihy Managing Successful Projects with PRINCE2®.
  • Tato kniha byla tvořena skutečnými projektovými manažery na celém světě a zaobírá se efektivním řízením projektů, plánováním kapacit a projektových zdrojů, řízením rizik v projektu a metodikou, která bude modulární – použitelná na projekty různé velikosti a charakteru.
  • Drtivá většina ostatních metodik modifikuje a upravuje metodické doporučení a best practice vycházejících právě z PRINCE2®. Tento fakt poukazuje na jednoduchou přizpůsobitelnost metodiky a jejího rozsahu. A podtrhuje její oblíbenost.
  • PRINCE2® pomáhá vydefinovat správné zadání projektu založené na cílech projektu. Většina možných rizik a nečekaných překvapení tak je eliminována v přípravné fázi projektu.
  • Tato projektová metodika vyniká tím, že ji lze snadno aplikovat v praxi. V rámci životního cyklu projektu vám vyřeší definici cílů, organizaci, samotné řízení i kontrolu a reporting projektu.

Dalším důvodem pro vzdělávací kurzy PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Pracititoner

  • U projektových manažerů je její oblíbenost založena právě na snadné implementaci do všech typů projektu. Oproti ostatním se vůbec nezabývá teorií a filosofií projektového řízení. PRINCE2® neobsahuje rovněž techniky vedení lidí, a další měkké dovednosti, které jsou popsány v mnoha jiných typech školení. Tato projektová metodika na okamžité aplikování znalostí v praxi.
  • PRINCE2® vás naučí identifikovat klíčové cíle projektu (které nejsou mnohdy vyřčené, ale počítá se s nimi). Od těchto cílů se naučíte rozdělit projekt do harmonizovaných etap, tyto rozdělit na projektové úkoly s přiřazenými lidskými zdroji.
  • Naučíte se perfektně zvládat kapacitní plánování. Zvládnete shromažďovat taková data o projektu, která pomohou řízení na základě faktických informací, nikoliv domněnek. Díky metodice, vzorovým dokumentům a šablonám budou vaše presentace o stavu projektu a jiné reportingy vypadat profesionálně.

Autoři článku jsou certifikovaní trenéři specializující se na školení a implementaci PRINCE2® Foudnation a PRINCE2® Practitioner.