Home - Úložiště - Články - SEO články - ITIL® v3 Foundation včetně certifikační zkoušky v ceně

Hlavní přínosy ITIL®

  • Naučíte se metodicky standardizovat a řídit ICT procesy - cílem IT není řídit procesy, ale služby, které IT poskytuje v definované kvalitě a očekávání.
  • Jasně nastavíte a role a zodpovědnosti do funkčního procesní struktury ICT.
  • S pomocí znalostí ITIL® budete schopni ještě lépe optimalizovat a plánovat rozpočet v IT.
  • Reporting dle ITIL® je zaměřený na úroveň kvality poskytovaných služeb - jde o chytrý a efektivní systém řízení kvality ICT.
  • IT manažerpřestane dělat rozhodnutí na základě procesů, ale explicitně dle požadavků výstupních služeb.
  • Systematika a jednoduchost pomůže celému týmu v orientaci a produktivitě.
  • ITIL® pomáhá zefektivnit a zjednodušit komunikaci nejenom uvnitř IT, ale i mezi IT a ostatními.
  • IT jako SPOC (Single Poin Of Contact) pro podporu a řešení požadavků.
  • ITIL® pomáhá transformovat funkční požadavky na IT služby do procesního rámce.
  • Jde o standard - kvalifikovaný tým a zavedená metodika nejenom že zlepšuje a kultivuje úroveň IT, ale i vytváří důvěru.