Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Foundation. PRojects IN Controlled Environment

Proč projektový manažeři preferují PRINCE2® od TAYLLOR & COX

Naše společnost si zakládá na kvalitě školících materiálů, perfektním výkladu od zkušených lektorů metodiky PRINCE2®. Tento náročný cíl se nám podařilo splnit díky spojením s jedním z nejstarších ATO – Accredited Training Organization (akreditované školící organizace PRINCE2®) společností Balance Global. Můžeme tak sdílet know-how i zkušenosti se školením a kurzy PRINCE2®. Tato organizace působící na trhu úspěšně od roku 1994. Dlouholetá tradice a zkušenost vám garantuje to nejlepší, čeho lze v České a Slovenské republice nabídnout. Snažíme se převzaté zkušenosti předávat formou certifikovaných školení v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Bratislavě a Košicích. Realizujeme také uzavřené kurzy kdekoliv na přání klienta. Našimi absolventy jsou projektový manažeři ze státní správy a samosprávy, soukromého sektoru – firem různé velikosti a oborového zaměření.

Dále absolventům PRINCE2® doporučujeme

Aby nové know how společnosti skutečně pomohlo, je nutné implementovat základy projektového řízení dovnitř organizace. Samozřejmě s ohledem na individuální potřeby. Proto v našich kurzech budete přirpaveni k okamžité implementaci získaných poznatků do praxe. Jedině tak lze dosáhnout skutečných přínosů a standardizace "řízení projektů".

Značnou část zisku investujeme zpět do rozvoje a získávání nejnovějších poznatků z oblasti projektového řízení. Tento přístup odráží naši filosofii budování kvalitní pobočky mezinárodní sítě akreditovaných kurzů.