Home - Úložiště - Články - SEO články - ITIL® v3 Foundation včetně certifikační zkoušky v ceně

ITIL® Manažeři a Experti

Expert je obecně zažitý pojem. Tento "titul" nosí lidé, kteří jsou ve svém oboru považování za odborníky. Expert či IT Manažer není jen člověk, který dělá věci správně, spíše je to ten, kdo dosáhl určité uznávané úrovně znalostí a zkušeností a dokáže je aplikovat v praxi.

Personální certifikace je cenný marketingový nástroj pro všechny typy konzultačních, poradenských a školících činností. Certifikace ITIL® je formálním potvrzením úspěšně absolvované zkoušky, tedy i pochopení a ovládání pojmů metodika, standardizace, zvyšování efektivity atd..

Co znamená certifikace ITIL® pro absolventa?

ITIL® je mezinárodně uznávaný manažerský diplom (certifikát), jehož absolventi zvládají manažerské techniky v oblasti ICT a jsou schopni navrhovat a rozvíjet IT rozdělené na služby, které poskytuje. Pokud si odborník - ICT manažer projde certifikačním kurzem ITIL®, dříve než projde certifikačním procesem musí ovládat terminologick slovník, metodiku i řešení zapeklitých IT problémů.

Protože ITIL® vás je zažitým standardem, který se vyvýjí a dopovídá moderním potřebám a očekáváním, investice do tohoto typu vzdělání vás nepochybně posune kompetenčně i kariérně dále. ITIL® se stává běžnou praxí velkých i malých firem, organizací. Stále více manažerů přichází na to, že lépe než vymýšlet vymyšlené, je získat know-how certifikovaným školením ITIL®. Pokud chcete pracovatv organizaci, která ITIL® zavádí či dokonce implementovala, pomůže vám kurz v úrovni Foundation pochopit procesy, metodiku, naučí vás jednotnou terminoloigii pro komunikaci uvnitř IT týmu i popisu dokumentace.