Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Practitioner. PRojects IN Controlled Environment

Co jste možná o PRINCE2® nevěděli

Explicitním přínosem je jednoduchost a použitelnost – s touto metodikou lze řídit projekty v rozsahu 1-2 dní, ale stejně dobře poslouží pokud chcete aplikovat projektové řízení na rozsáhlý projekt výstavby nového oddělení nemocnice.

S PRINCE2® se naučíte oddělovat řídící úroveň od výkonné. A díky této de-cetralizaci a specializaci využijete synergie týmové práce. Tento systém řízení může být použit pro jakýkoliv typ projektů. Úrovně řízení se týkají organizace projektu: jako je projektový výbor, projektový manažer a projektové týmy. Podrobněji se s touto problematikou seznámíme, v PRINCE2 Procesním modelu.

Další oblíbenou projektovou metodou je projektového řízení na základě knihy PMBoK (možná jste slyšeli o PMI = Project Management Institute – Institut projektového řízení). Tato metoda je populární v USA, zatímco v Evropě je velmi oblíbená metodika PRINCE2®.

PRINCE2® je založený na zásadách, což znamená, že projekt PRINCE2® obsahuje 7 principů, o kterých budeme hovořit v následující kapitole. Jsou to:

• kontinuální byznys důvody v rámci projektu
• učení se z praxe
• definovaní rolí a odpovědností
• řízení po etapách
• řízení pomocí výjimek
• soustředění se na výstup – produkt projektu
• přizpůsobení projektu metodickému řízení

PRINCE2® je metoda, která řeší plánování, delegování, monitorování a řízení všech šesti proměnných projektu, které už známe: harmonogram, náklady, kvalitu, rozsah, výhody a rizika. Pro zajímavost: PMBok uvádí tyto proměnné jako 6 neslučitelných omezení projektu.