Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Foundation. PRojects IN Controlled Environment

Přínos projektové metodiky

Projektová metodika se v rukou kvalifikovaného manažera stává cenným pomocníkem a užitečným nástrojem pro řízení projektu. PRINCE2® je šablonou pro koordinaci a sjednocení metody práce, výměny informací napříč projektem a projektovým týmem. Dále pomáhá definovat a řídit posloupnost etap, standardizovat činnosti.

Co získáte zavedením projektové metodiky

  • Šablony a vzorové dokumentace PRINCE2® metodiky výrazně uspoří čas strávený nad opakujícími se aktivitami.
  • Úspěch projektu ve značné míře závisí na efektivní a srozumitelné interní komunikaci. Projektová metodika vyřeší problémy s definicí a popisem projektu.
  • Mnohé společnosti mají problémy s efektivní utilizací svých kapacit v rámci projektů. Nejsou schopny přesně identifikovat a kontrolovat v které fázi životního cyklu se tyto projekty nacházejí. Tyto nepřesné informace omezují v efektivnějším využívání lidských zdrojů. Aplikací metodiky PRINCE2® však lze získat ucelené informace v jednotném formátu a rozsahu. Plánování založené na reálných datech pak umožní využívat více uvolněného potenciálu.
  • Řídíte více projektů zároveň? Jejich koordinace bývá složitou agendou. Využitím standardů v projektovém managementu získáte ucelený a konzistentní přehled o aktuálních stavech všech projektů.
  • Profesionální vizuální styl pomáhá vyšší přehlednosti a standardizované šablony jasně deklarují rozsah informací, které je nutné v rámci projektu vykazovat, aktualizovat a reportovat.
  • Metodika je vlastně společným jazykem a standardem, který pomáhá centralizovat, sdílet informace o stavu projektu, o jeho rizicích atd. Díky jednotné terminologii jsou věci a skutečnosti popsány jednoduchým a srozumitelným jazykem.
  • Zákazníci, sponzoři a vlastníci projektu budou nadšeni. Bude snadné udělat z takto pořízených dat report o stavu či ukončení projektu s manažerským shrnutím i relevantními informacemi v profesionálně vyhlížejících dokumentech.

Autoři článku jsou certifikovaní trenéři specializující se na školení a implementaci PRINCE2® Foudnation a PRINCE2® Practitioner.