Home - Úložiště - Články - SEO články - ITIL® v3 Foundation včetně certifikační zkoušky v ceně

ITIL® - podpora řízení IT

ITIL®, Information Technology Infrastructure Library je nejrozšířenějším manuálem a metodikou na řízení IT služeb. Je vlastněn OGC (Office of Government Commerce), dříve známý jako CCTA (divize Britské vlády) a vyvíjen od 80 let minulého století.

ITIL® přestože ho možná takto nevnímáme změnil náhled na IT. Naučí vás rozdělit IT do služeb, které IT podporuje či zastřešuje. Rolí IT manažera je následně nikoliv řízení procesů, ale správa kvality a úrovně poskytovaných služeb. ITIL® zavedl i široce používaný a oblíbený SPOC (Single Point Of Contact), tedy jednotné místo pro hlášení a koordinaci řešení IT požadavků, ticketů a incidentů.

OGC není autorem, ale garantem této metodiky. Díky investicím tohoto úřadu se mohl realizovat rozsáhlý průzkum IT projektů, včetně přezkoumání a důkladné analýzy proč některé selhávají a jiné jsou úspěšné. V ITIL® nenajdete nově vymyšlené či pojaté techniky. To, co vás naučí je best practice (nejlepší praxe), kterou dali dohromady profesionální IT manažeři z celého světa. Knihy ITIL® jsou zajímavým inspirativním návodem každému z vás, kteří chtějí řídit a měřit výkon IT s cílem na poskytování kvalitních služeb.

Mezi další populární metodiky a techniky vyvinuté pod záštitou OGC patří např.: PRINCE2® - mezi projektovými manažery nejpopulárnější metodiky (a techniky) řízení projektů. Nebo systémové analýzy SSADM (Structure Systems Analysis and Design Method). Nebo jistě známá technika analýzy rizik CRAMM.

ITIL® popisuje a pomáhá organizovat procesy pro správu IT infrastruktury účinně a efektivně tak, abychom byli schopni poskytovat zákazníkům takovou úroveň služeb, která je garantována. Zákazník je v tomto ohledu kdokoliv, kdo čerpá přínosy z IT služeb (může to tedy být účetní oddělení uvitř společnosti, ale i helpdesk poskytovaný klientovi).