Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Practitioner. PRojects IN Controlled Environment

PROČ POUŽÍVAT PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ?

Projektový management PRINCE2® se zabývá celým životním cyklem projektu: plánování, delegování, monitoring a řízením, jinými slovy komplexní administrací projektu. Podívejme se na roli projektového manažera podrobněji:

Role projektového manažera (PRINCE2® project manager) spočívá v dosažení cílů projektu stanovených dle předem definovaného plánu z hlediska času, nákladů, kvality, rozsahu, přínosů i rizika.

Podívejme se na některé věci, které mohou v projektu dopadnout špatně:

Jako příklad projektu použijeme stavbu domu. Tento příklad vybíráme z důvodů jednoduché ilustrace příkladu. Předpokládejme, že budeme využívat různé dodavatele a všechny jejich aktivity je nezbytné koordinovat tak, abychom projekt úspěšně dokončili.

Může se stát, že se příchod instalatérů bude odložena o měsíc oproti původnímu plánu. Tento fakt ovlivní většinu dalších navazujících aktivit a přeorganizovat plán bude náročné. Přitom je zde velké projektové riziko, že vzniknou extra náklady vyplývající z uzavřené smlouvy. Další příklad: během instalace okenních rámu zjistíte, že jsou okno je mnohem menší, než okenní rámy.

Zásadou a přínosem projektového managementu, např. PRINCE2® (PRoject IN Control Enviroment) je lepší projektové plánovaní, monitoring a realizace kontrolních opatření v rámci realizovaných a předávaných etap, řešení problémů a proaktivní přístup k rizikům, identifikace oblastí, ve kterých lze dosáhnout snížení nákladů.

Které další problémy můžeme řešit metodickým řízením projektů?
• Nedostatečné zadání projektu, které vede k špatnému vývoji
• Nedostatečná komunikace, která může způsobit nejasnosti v projektu.
• Špatný odhad času a nákladů, který může vyústit v nedostatek finančních prostředků.

Z uvedených jednoduchých příkladů je tedy více než patrné, že systematika a logika, která je v rámci projektové metodiky vám pomůže zásadním způsobem předcházet problémům a zároveň udržovat kvalitu projektů.