Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Foundation. PRojects IN Controlled Environment

Vše podstatné o PRINCE2®

PRINCE2® je mezinárodně uznávaná metodika určená pro řízení projektů. Projektem může být skupina aktivit, které jsou realizované s předem vydefinovaným cílem a přínosy. Přesná definice projektu tedy zní, že jde o specifickou činnost, přesně ohraničenou, ke které můžeme využít opět pouze předem definované (a tím pádem omezené) zdroje (personální, technologické, časové...)

PRINCE2® je nejúspěšnější certifikovaný kurz pro projektové manažery s mezinárodním rozsahem. Akreditovaný certifikát projektového manažera lze absolvovat v programu PRINCE2® Foundation, jako 3 denní kurz. Navazující program PRINCE2® Practitioner lze absolvovat pouze za předpokladu úspěšného testu úrovně Foundation. Practitioner je aktuálně nejvyšší kvalifikovanou úrovní, které může dosáhnout zkušený projektový manažer.

Struktura metodiky PRINCE2®

Byla navržena zkušenými projektovými manažery. Obsahuje nejlepší a osvědčené postupy, které lze aplikovat na projekty bez rozdílu jejich velikosti, oboru, rozsahu, či dalších požadavků. První verze projektové metodiky vznikla v roce 1989. V dalších letech prošla mnoha změnami tak, aby co nejlépe vyhovovala praktickému využití a zároveň byla maximálně srozumitelná – tedy i dále šiřitelná. Poslední aktualizace PRINCE2® z roku 2009 je jedním z nejlépe popsaných best practice na světě.