Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

Norma SA 8000 (Social Accountability 8000) vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se pracovních podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce, ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA8000 je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek po celém světě. Toto ukazuje cestu organizacím, které zlepšují a prokazují svoji společenskou odpovědnost (CSR) z pohledu základních lidských práv v rámci pracovních podmínek.

Cílová skupina

SA 8000 - systém společenské odpovědnosti je celosvětově uznávaná referenční norma pro oblast sociální odpovědnosti a je nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů. Organizace, které usilují o udržitelný rozvoj na základě tří pilířů podnikání, musí trvale pracovat s finančními, environmentálními a sociálními aspekty z hlediska dopadu jejich činnosti.

Benefity

Prokazatelný závazek k sociálně odpovědnému a etickému podnikání. Ochrana Vaší značky a jména. Zlepšení renomé ve Vašem okolí jako společensky odpovědného podniku. Důvěra zákazníků a pozitivní vnímání ze strany investorů.

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu SA 8000.

 
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná