Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby

Pravidla pro boj s korupcí ACA (Anti Corruption Audit)

Protikorupční audit řeší pro obce, města a kraje důležitou odpoveď na otázky týkající se odolnosti a transparentnosti jejich interního řídícího systému vůči korupčnímu jednání. Společnost TAYLLOR & COX disponuje mezinárodně vyškolenými pracovníky speciálně pro oblast odhalování a prevenci korupčních rizik. Anti-Corruption certifikát vydaný asociací British-Norway Experts demonstruje, že společnost:

  • Významně posílila svoji důvěryhodnost, díky snaze řešení problémů nezávislým auditem
  • Zlepšila kontrolu nad správou veřejného (či firemního) majetku
  • Cíleně eliminuje navyšování 


Kde a proč využít ACA

Mezi klienty, kteří vyhledávají tyto služby, patří: zadavatelé veřejných zakázek. Poskytovatelé dotací ze strukturálních fondů. Vedoucí pracovníci spravující movitý, nemovitý i finančním majetek organizací. Příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou zřízeny či založeny veřejnou správou.

Řešení TAYLLOR & COX

  • Mezinárodní metodikou anti-corruption-audit vyhodnotíme nastavený systém vnitřní kontroly a jeho využití v praxi
  • Provedeme analýzu interní dokumentace z hlediska korupčních rizik
  • Auditorská zpráva Vám pomůže odhalit zranitelná místa systému
  • Tým expertů vyhodnotí míru rizika a možné dopady těchto rizik
  • Připravíme vzorové směrnice pro zvýšení transparentnosti
  • Navrhneme etický kodex zaměstnance
  • Vyškolíme odd. Interního AudituKontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná