360° Group company
Certification & Training & Consulting

Home - Menu - O společnosti


Certifikační orgán TAYLLOR & COX s.r.o. si je plně vědom důležitosti nestrannosti při provádění certifikačních aktivit a tuto zásadu důsledně dodržuje. Certifikační orgán se distancuje od komerčních i jiných zájmů, které by mohly ohrozit jeho nestrannost. Rozhodnutí certifikačního orgánu jsou pouze v jeho kompetenci a založena na objektivních důkazech a nejsou ovlivněna jinými zájmy či jinými stranami. Školení na ITIL poskytovaná certifikačním orgánem jsou obecná, otevřená a nejsou při nich využívána interní data z auditů. Svými definovanými politikami a postupy certifikační orgán TAYLLOR & COX s.r.o řídí případné konflikty zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při certifikaci systémů managementu. Certifikační orgán poskytuje své služby v oblasti certifikace ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky a podle dokumentovaných procesů, které jsou v souladu s požadavky normy závazné pro certifikační orgány. Certifikační orgán řádně vyřizuje všechny stížnosti. Nestrannost, řízení konfliktů zájmů a objektivitu certifikačního orgánu TAYLLOR & COX s.r.o pravidelně přezkoumává nezávislá Komise pro zachování nestrannosti.


V Praze dne 4.1.2010
Mgr. Ondřej Nehasil
Jednatel TAYLLOR & COX s.r.o.