360° Group company
Certification & Training & Consulting

Home - Menu - O společnosti


TAYLLOR & COX s.r.o. poskytuje služby (systémové certifikace, expertní posudky, Service Desk nástroje a školení) s maximální péčí o kvalitu a očekávání našich zákazníků. I nadále chceme plně uspokojovat neustálé rostoucí požadavkyů a proto jsme se rozhodli v naší společnosti zavést systém managementu kvality v souladu s mezinárodním standardem ISO 9001. Strategie našeho přístupu je vyjádřena Politikou kvality, k jejímuž dodržování jsme se zavázali. Vedení firmy přijalo závaznou politiku kvality, ve které formuluje svou strategii v oblastech klíčových pro ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj firmy, kterými jsou:

Zaměření na zákazníka
• jednoznačně specifikovat požadavky a potřeby zákazníka před zahájením zakázky i v jejím průběhu
• udržovat kvalitní komunikaci s oprávněnými zástupci zákazníka
• realizovat objednané služby se vší vážností a profesionalitou
• podporovat profesionálními službami business zákazníka
• být zákazníkovi dlouhodobým partnerem a poradcem

Personální politika
• udržovat stálý tým odborně vzdělaných, loajálních a samostatných pracovníků
• uplatňování jednoznačné odpovědnosti
• podpora vzdělávání a profesníhou růst všech pracovníků
• motivace zaměstnanců firemní kulturou a systémem hodnocení
• dbát na dodržování interního systému řízení firmy, který je základem efektivního fungování všech procesů

Veškeré činnosti, zdroje a výstupy naší práce jsou procesně řízeny. Neustále zlepšování procesů nám umožňuje zvyšovat naši výkonnost a dosahovat efektivnějších výsledků. Pro vedení společnosti a ke zvýšení její výkonnosti je využíván systémový přístup k managementu.

V Praze dne 4.1.2010, Mgr.Ondřej Nehasil, jednatel společnosti