1 x měsíčně kurz v hodnotě 26.900,- Kč zdarma! 

Home - Úložiště - Články

Mohu řídit interní a externí dodavatele úplně stejně nebo musím použít pro každého z nich jiné metody? Jaké know-how si musím udržet, abych byl schopen průběžně, dle potřeby, měnit interní a externí dodavatele? Jak se připravit na ukončení platnosti kontraktu? Co lze a co nelze outsourcovat? Jak změřit potenciální přínos změny dodavatele? Jak průběžně monitorovat a vyhodnocovat dodavatele? Co vše by měl obsahovat kontrakt?

TAYLLOR & COX ve spolupráci s konzultanty z předních poradenských společností, jenž se zabývají implementací procesů a podporou při využívání odvětvových best practices, řešení složitých situací v životě společnosti, si Vás dovolují společně pozvat na Best practice workshop Outsourcing - Insourcing.

Mnoho společností má špatné zkušenosti s outsourcingem, mnoho společností má ale s outsourcingem zkušenosti dobré. V každém případě je dnes využití outsourcingu mnohem častější než kdykoliv dříve. Interní i externí dodavatelé jsou najímáni na významně kratší období, než tomu bylo dříve. Výběr vhodného dodavatele – interního nebo některého z externích, je ovlivněn potřebami společnosti, daňovou a jinou politikou státu a dalšími faktory. Všechny tyto faktory se v čase stále rychleji mění. Proto je zapotřebí nastavit systém řízení, který oddělí outsourcovatelné činnosti od neoutsourcovatelných a nastaví takový systém řízení dodavatelů, který umožní jejich plynulou, rychlou, nerizikovou, průběžnou výměnu s pouze pozitivními dopady na finální produkci.

Na workshopu se dozvíte, jaké jsou prověřené základní principy a pravidla umožňující stát se nezávislým na formě pořízení subdodávek a svých dodavatelích.