Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby


Oblast ICT auditů a certifikací se nyní rozrostla o zkušené experty z oblasti ICT právních služeb a nezávislých posudků soudních znalců. Tyto služby tak logicky uzavírají rozsah portfolia, který auditorská skupina TAYLLOR & COX poskytuje.

Služby soudního znalce v oboru ICT

- Audit dopadů ICT právních sporů, vytvoření oponentury, řešení krizových situací.
- Experní znalecké posudky IS, ochrana dat a kriminalistická počítačová expertíza.
- U veřejných zakázek vypracování posudku soudního znalce před uzavřením smluv.
- Revize regulérnosti smluv před jejich uzavřením a získání nezávislého expertního posudku - soudního znalce.

Služby právních expertů z oblasti ICT

- Tvorba, distribuce a užívání autorských práv, aplikace zákona na ochranu osobních údajů.
- Posouzení regulérnosti smlouvy před uzavřením a porovnání shody smluv s platnou legislativou.
- Preventivní a reaktivní analýza, identifikace negativních dopadů ICT smluv, Service Level Agreement. 
- Audit všech typů ICT zakázek a projektů, jako prevence před předáním neúplného či chybného předmětu plnění.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná