Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace


ISO 29990 - LMS

Learning Management System: Systém řízení vzdělávacích služeb

V turbulentním a stále se rozvíjejícím potrfoliu vzdělávacích služeb je sdílení znalostí základem každé úspěšné vzdělávací instituce. Společnosti po celém světě přestali ignorovat neformální systém řízení, který nemá pravidla, jasné postupy a procedury. Špičkový klientský přístup, od registrace kandidáta - až po distribuci certifikátů k absolventům dnes rozhoduje, zda se klient vrátí, nebo bude další profesní rozvoj řešit u konkurence.


#1. certifikace určena pro školící střediska

Certifikace ISO 29990 – Systémy řízení vzdělávacích služeb je mezinárodně platný standard nejenom v zemích Evropské unie. Uplatňování zásad ISO 29990 v prostředí vzdělávacích společností je zárukou zvyšování kvalitativní i kvantitativních požadavků klientů. Norma představuje soubor pravidel a postupl, jak zabezpečit kvalitu vzdělávacích služeb ISO.


Zájemcům o kurz dává certifikace důvěru v kvalitu

Norma ISO 29990 byla připravena jako jednotný standard a hodnotící kritérium poskytovatelů vzdělávacích služeb z řad rekvalifikačních programů, kurzů dotovaných z prostředků Evropské unie, center celoživotního vzdělávání, včetně kurzů pro státní správu a samosprávu. Certifikace podle normy ISO 29990 garantuje, že společnost pečuje o rozvoj trenérů, vzdělávacích materiálů, sdílí a předává zkušenosti napříč organizací a splňuje další faktory, které jsou z pohledu absolventa kurzů zásadní. Certifikační audit směrem k trhu oproti konkurenci deklaruje, že spol. má kvalitativně i profesně pokryté všechny vzdělávací programy, transparentní reklamační podmínky a celkově splňuje požadavky efektivního vzdělávacího centra.


Proč získat certifikát u TAYLLOR&COX

Působíme jako mezinárodní certifikační orgán, s bohatými zkušenostmi v oblasti vzdělávání. Sám provozuje manažerskou akademii iCourse, která tyto požadavky bez výhrad splňuje. ISO 29990 Certifikační audit u TAYLLOR&COX realizovali malé i velké vzdělávací společnosti, univerzity, MBA akademie, ale i certifikační assesment centra. Naši auditoři mají mnohaleté profesní zkušenosti ze vzdělávacího odvětví, ve kterém působili na vysokých manažerských pozicích.


Průběh auditu ISO 29990

Certifikační audit se skládá ze 2 úrovní, kdy #1. část se věnuje přezkoumání stávajícího systému řízení. Získáte tak cenné zkoušenosti z nezávislé strany auditora, budete těžit z našich bohatých zkušeností a po splnění požadavků #1. stupně se s odstupem cca 2-3 týdnů realizuje #2. stupeň jehož úspěšné absolvování je završené mezinérodně akreditovaným certifikátem, kterým deklarujete nejenom špičkovou úroveň kvality, ale otevíráte dveře dalších dotačních programů.

Sjednejte si s auditorkou TAYLLOR&COX, Petrou Dostálovou meeting ještě dnes a dozvíte se, jak do vašich procesů začlenit principy ISO 29990, abyste byli schopni poskytovat vzdělávací služby na vysoké kvalitě a získali konkurenční výhodu.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná