Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

ISO 28000 - systém řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců je standard, který nahlíží na bezpečnost dodavatelských řetězců jako na celek, resp. systém řízení ochrany lidí, majetku, informací a infrastruktury. Norma ISO 28000 v sobě integruje best-practice identifikovaných ve firmách a organizacích, které se účastní místních, národních a mezinárodních operací v rámci dodavatelských řetězců. Tato norma je aplikovatelná pro jakoukoliv velikost organizace, od malých po mezinárodní, ve výrobě, službách, skladování nebo dopravě, v jakékoliv fázi produkce nebo dodavatelském řetězci.

Cílová skupina

Organizacím působícím v odvětví logistiky certifikace ISO 28000 poskytuje know-how a metodické standardy, jak minimalizovat riziko bezpečnostních incidentů. Tato nová norma poskytuje návody na řízení bezpečnosti logistických operací dodavatelských řetězců, které jsou dnes realizovány ve složitých procesech po celém světě, řídí se různými vnitrostátními právními předpisy a obchodními procesy.

Benefity

Společnosti certifikované dle ISO 28000 mohou získat další významný benefit a to ve formě podpory při procesu získávání certifikátu vydávaného AEO (the EU Authorised Economic Operator). Toto osvědčení je klíčové pro importní a exportní firmy v rámci EU.

větší odolnost podniku a ochrana značky I efektivnější řízení zdrojů I vyšší bezpečnost a ochrana zaměstnanců I posílená důvěra vašich současných i budoucích zákazníků a rostoucí povědomí o značce I konzistentní a funkční přístup k dodavatelům a distributorům I prokázáné snížení celních kontrol (kontrolní autoritám ukazujete, že váš dodavatelský řetězec je systematickým a kvalitním systémem) I kratší přepravní doba a zvýšení počtu včas doručených zásilek zákazníkům I snížení počtu krádeží zásob a omezení nadbytečných zásob I

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu ISO 28001.

 
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná