Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

Informační technologie prostupují dnes všemi procesy organizace. Většina z nás využívá informační technologie k řízení všech firemních procesů. Tato vzrůstající závislost na IT a jejich aplikacích znamená dramatický nárůst rizik, a zvyšuje potřebu na systematickou každodenní ochranu dat. Systém managementu bezpečnosti informací, nebo také ISMS (Information Security Management System) dle normy ISO 27000 je řešením pro optimální a systematickou ochranu firemních dat.

Cílová skupina

Informace jsou aktiva, která mají pro každou organizaci vysokou hodnotu. Norma se netýká pouze oboru informačních technologií, ale všech odvětví, kde se pracuje s citlivými daty a osobními údaji jako je bankovnictví, automobilový průmysl, zdravotnictví, logistika, vývoj a jiné.

Benefity

Norma ISO 27000 je mezinárodně uznávaný standard pro hodnocení bezpečnosti IT prostředí. Vedle informačních technologií, uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování. Certifikát dle ISO 27000 ve své podstatě zajistí pro organizaci prokázání, že je schopna chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že její systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí“.

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu ISO 27001.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná