Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

ISO 22000, management bezpečnosti potravin specifikuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, které musí být naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako jsou správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd. 

Cílová skupina

Mezinárodní norma je přizpůsobena organizacím v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin.

Benefity

Plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností). Prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou. Garance stálosti výrobního procesu. Zkvalitnění systému řízení a zdokonalení organizační struktury organizace. Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci. Optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, úspory surovin, energie a dalších zdrojů. Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů.

Nabídka certifikace ISO:
Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu ISO 22000.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná