Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

Ochrana zdraví a bezpečnost práce - norma OHSAS 18001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení Vám umožní kontrolovat vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky.

Cílová skupina

Jakákoliv pracoviště, kde je vyžadována zvýšená bezpečnost (minimalizace pracovních rizik). Deklarace plnění povinností z pohledu kontrolních úřadů a legislativních nařízení.

Benefity

Omezení rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tudíž minimalizace nákladů na úhrady následků poškození zdraví. Snížení pravděpodobnosti porušení legislativních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a výrazné omezení nákladů na sankce od kontrolních orgánů. Zvýšení image vůči zaměstnancům a to zlepšením pracovněprávních vztahů. Zvýšení image vůči zákazníkům a třetím stranám, kteří budou vědět, že poskytované produkty vznikají v prostředí, které preventivně omezuje rizika a chrání bezpečnost a zdraví pracovníků.

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu OHSAS 18001.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná