Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

Podstatným hlediskem systému jakosti dle ISO/TS 16 949 je zaměření na specifické požadavky automobilových zákazníků a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace na všech úrovních. Na začátku je nutno velmi dobře specifikovat požadavky zákazníka na jakost z hlediska výrobku, procesu a systému. Firma prostřednictvím certifikace dle ISO/TS 16949 automaticky splňuje i požadavky normy ISO 9001 a taktéž základní očekávání mnoha výrobců automobilů a celého subdodavatelského průmyslu.

Cílová skupina

ISO 16949 - systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu je určen především pro dodavatele hmotných výrobků pro automobilový průmysl. Systémově doplňuje požadavky normy ISO 9001, které jsou součástí specifikace. ISO/TS 16 949 není norma, ale technická specifikace. Tato specifikace se smí použít pouze pro výrobní místa, kde jsou vyráběny sériové nebo náhradní díly.

Benefity

Nezbytná podmínka pro vstup mezi dodavatele automobilového průmyslu. Orientace společnosti na neustálé zlepšování. Schopnost plnit specifické požadavky zákazníků z automobilového průmyslu. Prevence vad (zaměření na prevenci vad už v procesu návrhu a vývoje produktu a výrobního procesu). Snižování variability znaků produktů a parametrů výrobních procesů. Snižování ztrát v dodavatelském řetězci.

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu ISO/TS 16949.