Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

S postupnou transformací veřejné správy a stále efektivnějším využíváním informačních technologií vzrůstají přímo úměrně požadavky na digitalizaci a archivaci dat. Records Management (zažitý název pro digitalizaci a archivaci) je standardem pro ukládání dokumentů. Primárním účelem je především eliminace rizik, která vyplývají z nákládáním kritických informací.

Cílová skupina

Standard ISO 15489 lze využít jak v soukromé, tak ve státní sféře, kde je potřeba zajistit, aby záznamy (v papírové i v elektronické podobě) byly řádně udržovány, snadno přístupné a řádně dokumentovány, od jejich vytvoření až po konečné smazání, proces archivace, atd. Tato norma zajišťuje, že všechny potřebné činnosti budou prováděny podle stanovených kritérií. Norma je důležitá hlavně pro orgány, které potřebují standardizovat nakládání s informacemi podle stanovené politiky Records Management.

Benefity

Organizace, které absolvují audit dle této normy, získají cenné informace o ochraně informací, úrovni jejich zabezpečení vs. míry rizika spojené s jejich ztrátou, ale především získají komplexní náhled na workflow elektronických dokumentů. Z již realizovaných auditů byly v 83% zjištěny kritické nedostatky, které jasně deklarovali, že daná organizace nemá řízení dokumentů pod kontrolou. Další informace o problematice lze čerpat na stránkách expertního sdružení www.irms.cz

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standard ISO/IRMS 15489.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná