Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

Tlak na podniky, aby omezily negativní dopady svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí, je vyvíjen nejen ze strany státu a veřejnosti, ale stále výrazněji také prostřednictvím trhu. Především proexportně orientovaní výrobci jsou nuceni se touto skutečností vážně zabývat. Zavedení systému environmentálního managementu souvisí především se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří ho řídí a pracují v něm. 

Cílová skupina

Systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO 14001:2004 je určen všem organizacím, které jsou si vědomy odpovědnosti vůči životnímu prostředí, chtějí podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Norma je určena také organizacím, které by rády redukovaly provozní náklady (např. úspory při využívání surovin, energií, ale i nákladů na zneškodňování odpadů, včetně úspor za poplatky při znečišťování), měly možnost získat konkurenční výhody při výběrových řízeních u veřejných zakázek, snížit rizika vlivu činnosti na životní prostředí (nehody) nebo se vyhnout nákladům vznikajícícím při pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí.

Benefity

Přínos z ekologicky orientovaného řízení lze najít v několika oblastech: Soulad s legislativními předpisy. Snížení rizik (existující rizika mít pod kontrolou, zvýšit povědomí zaměstnanců, snižovat budoucí zatížení). Úspora nákladů (vyloučení pokut, snížení nákladů na vstupy, nižší pojistné).

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu ISO 14001.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná