Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci 

ISO 13485 systém řízení jakosti pro zdravotnické prostředky byl vyhlášen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako harmonizovaná norma směrem k evropským směrnicím 93/42/EEC a 90/385/EEC, což umožňuje její využití k prokázání shody s požadavky těchto evropských směrnic.

Cílová skupina

Vzhledem k větším nárokům ve zdravotnictví na systém managementu jakosti dodavatele a výrobce zdravotnických prostředků byla zpracována norma ISO 13485. Norma ISO 13485 obsahuje kritéria pro celý rozsah systému managementu jakosti pro zdravotnické prostředky. Certifikát podle normy ISO 13485 se vztahuje na celý systém řízení organizace vyrábějící nebo dodávající zdravotnické prostředky a příslušné služby.

Benefity

Efektivní zavedení procesů související s dodáváním, servisem a péčí o zdravotnická zařízení a prostředky. Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a předpisů. Garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoká kvalita poskytovaných služeb a produktů. Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou. Zkvalitnění systému řízení a zdokonalení organizační struktury organizace.

Nabídka certifikace ISO

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu ISO 13485.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná