Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

O certifikaci

Norma ISO 10006, neboli Management jakosti projektů, poskytuje návody implementaci systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu, zvyšování jejich kvality a nabádá ke komplexnímu pohledu na řízení projektu. 

Standard ISO 10006 v sobě zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, prostředkům pro realizaci, zásady pro procesy realizace a monitorování, analyzování a zlepšování projektového řízení. Normu lze uplatit jak u projektů krátkodobých, dlouhodobých, malých i rozsáhlých a společnost by tak měla být schopna dodat zákazníkovy plně vyhovující řešení za pomocí zmíněných transparentních procesů. Norma ISO 10006 může zároveň sloužit jako platforma pro správu projektů - Project Portfolio Management. Více informací lze také získat viz ISO 10006 Wikipedia.

Proč implementovat systém řízení kvality projektů

ISO 10006 může pomoci projektům různé složitosti, rozsahu. Nad tento procesní rámec lze implementovat "best practice" projektového managementu, např. PRINCE2, PMI a další. Stejně tak ji lze aplikovat v různých prostředích, a to bez ohledu na výsledný typ prouktu, nebo služby. ISO 10006:2003 není metodikou pro "řízení projektu", ale návodem pro jakost procesů v managementu projektů. Standard ISO 10006 lze velice snadno přizpůsobit dle aktuálních potřeb organizace.

Přínosy ze zavedení ISO 10006 managementu jakosti projektů

Nasazení standardizované projektové metodiky vám přináší jasnou konkurenční výhodu v podobě transparentnosti celého procesu projektu, případné změny a problémy lze řešit koordinovaně s dostatečnou časovou rezervou, čímž je zajištěno efektivní využití finančních prostředků a lidských zdrojů určených pro daný projekt. 

Procesní audit projektového řízení dle ISO 10006 

Se skládá z několika navazujících aktivit. Jedná se především o: 

A) Přezkoumání dokumentace - příručky jakosti, pracovních rolí, metodiky.
B) Školení managementu a dalších úrovní projektového týmu (junior, senior), interní audit ISO 10006.
C) Desktop review (přezkoumání dokumentace) a situation audit (shoda s praktickým uplatňováním metodik)
D) V případě shody desktop & situation auditu je vystaven certifikát  o shodě procesů project mamagementu s ISO 10006. 

Nabídka procesního auditu ISO 10006

Po odeslání formuláře Vám rádi připravíme podrobnou nabídku přezkoumání systému auditem dle standardu ISO 10006.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná