Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby

 

ISO 16363: Důvěryhodná úložiště

České právní předpisy a vyhlášky, zejména § zákona 499/2004Sb., vyhlášky 191/2009, Moreq II, ale i národní standard pro elektronické spisové služby, určují požadavky kladené na produkty, jejichž účelem je elektronická správa a archivace dat. Certifikace produktů a řešení, vydané akreditovanou autoritou TAYLLOR & COX jsou ve světě uznávaná také jako "trustworthy digital repositories".

 

Jak probíhá certifikace elektronických archivů

V rámci auditu je přezkoumána nejenom funkčnost (atestace), ale i procesní vyspělost nakládání s daty od jejich vzniku (pořízení), přes indexování, archivaci, zálohování a skartaci. Audit tak garantuje zákazníkům, kteří svěřují svá data externím firmám, že jsou jejich elektronická data v bezpečí, a to v rámci celého životního cyklu elektronického dokumentu. Produktový certifikát pro vyspělá řešení se stává důležitou konkurenční výhodou a srovnávacím měřítkem všude tam, kde nakládání s elektronickým dokumentem podléhá přísným interním předpisům.

 

Přínosy certifikace ISO 16363

Certifikát zákazníkům, partnerům i akcionářům deklaruje, že dané řešení plně vyhovuje požadavkům pro důvěryhodné ukládání dat v souladu se standardy České republiky, ale i Evropské Unie - což ocení nadnárodní korporace. Vyžádání certifikátu se doporučuje zejména zadavatelům veřejných zakázek, neboť dané potvrzení (certifikát) vydaný nezávislou akreditační institucí deklaruje verifikaci daného řešení.

 

Příklady z praxe

Portfolio referenčních zákazníků, kteří se rozhodli dané řešení atestovat u společnosti TAYLLOR & COX je mnoho. Mezi největší klienty patří: státní správa a samospráva (ověření implementovaného řešení, zda je v souladu se zadávací dokumentací, resp. kritérii národní legislativy). Dále telekomunikační operátoři, datová centra, komunální služby. Nové atestace v procesu jsou z oblasti zdravotnictví a bankovnictví.

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás!
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná