Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace


O certifikaci

Britská norma BS 25999 (Řízení kontinuity) zajišťuje fungování všech důležitých procesů uvnitř organizace v případě neočekávané události a plněním legislativních požadavků ČR a EU, kvalitativních požadavků regulačních orgánů (např. Basel II, ČNB) a dalšími činnostmi podle zaměření subjektu. 

Plán řízení je postaven na základě analýzy kritických procesů a aplikací organizace a scénářů dopadů jejich případného selhání. Vybraná opatření jsou popsána v tzv. Business Continuity plánech, které jsou pravidelně přezkušovány a revidovány. Následně je systém otestován s cílem odhalit nedostatky v navržených postupech a prověření úplnosti a funkčnosti procesu. V případě, že nejsou shledány žádné nedostatky, je vydán certifikační autoritou mezinárodní certifikát.

Cílová skupina

BS 25999 je pro jakýkoliv typ organizace, bez rozdílu velikosti a sektorového zaměření (oboru). V současnosti nejvíce využívají BS 25999 standardu společnosti, které se pohybují v prostředí kritických dat a rizik obecně, jako např.: finanční sektor, telekomunikace, logistika a státní správa. 

Přínosy implemenetace a certifikace

Garance zajištění dostupnosti klíčových a kritických procesů, díky proaktivnímu systému řízení. Obchodní přínosy díky dodržení SLA plnění vůči klientům a zákazníkům. Snížení (finančních) ztrát v případě přerušení kontinuity činností, při jejichž vykonávání je využito prostředků IT/ICT. Vytvoření přehledných, strukturovaných a na sebe navazujících plánů/postupů činností v případě mimořádné události. Transparentní specifikace oblastí a priorit aktivit nutných pro obnovu ICT v organizaci sloužících pro zachování hlavní činnosti organizace. Délka výpadku a nedostupnosti ICT, které zajišťují klíčové procesy, je snížena na minimum.

Nabídka certifikace ISO:

Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku certifikace standardu BS 25999.
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná