Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby

 

Bezpečnostní prověrka osob


Základní předpoklady pro bezpečnostní prověrku fyzických osob

Osoby, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“, musí mít platnou bezpečnostní prověrku. Bezpečnostní prověrku NBÚ může získat osoba, která splňuje následující předpoklady: způsobilost k právním úkonům, minimálně 18 let, bezúhonnost a další způsobilost. Bezpečnostní řízení - prověrka fyzických osob - probíhá na základě splnění složitých právních předpokladů tak, že je nejprve na NBÚ podána sada komplexních informací, dotazníků prokazujících nejenom majetkové vztahy a následně porovnáván tento stav se skutečností. Naše služby Vám pomohou s kvalitní přípravou veškerých dokumentů a vyplnění všech potřebných formulářů. 

Jak dlouho trvá vyřízení bezpečnostní prověrky fyzických osob

Vyřízení bezpečnostní prověrky NBÚ se řídí zákonem 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zde). NBÚ předpokládá vyřízení bezpečnostní prověrky, pokud jsou dodrženy a splněny veškeré předpoklady v následujících termínech:

  • Stupeň utajení "Důvěrné" - do 3 měsíců od zahájení prověrky
  • Stupeň utajení "Tajné" - do 9 měsíců od zahájení prověrky
  • Stupeň utajení "Přísně Tajné" - do 12 měsíců od zahájení prověrky

 

Bezpečnostní prověrka organizace

Se skládá z ekonomických, procesních a personálních opatření. Pro získání důvěryhodného osvědčení firmy musí být vypracována dle zákona 412/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů mj.: bezpečnostní politika, bezpečnostní projekt organizace a bezpečnostní dotazník organizace. Součástí našich služeb je i povinné školení v oblasti utajovaných informací a aktualizace bezpečnostní dokumentace společnosti. Obě tyto služby musí být ze zákona realizovány 1x ročně.

Přínosy přípravy na bezpečnostní prověrku

  • Na základě plné moci budeme v max. možné míře zastupovat klienta před úřady. 
  • Vypracovanou dokumentaci sladíme s ostatními vnitrofiremními předpisy, ISO standardy atd.. 
  • Sledujeme a včas informuje o legislativních změnách a jejich dopadech na bezpečnostní prověrku. 
  • Systematická práce, díky které bude každý krok navazovat na další úkony, jde o profesionální servis.

 

Kam dál?


 

Vyžádejte si nabídku bezpečnostní prověrky
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná