Certifications guarantee of good qualification benchmark.
For customers, shareholders and partners! 

Home - Menu - Systémové certifikace

 

3 pilíře ISO auditů a certifikací


1. Obchod potřebuje kvalifikovanou realizaci

Prokázání kvalifikace je explicitně důležité pro získání nových obchodních příležitostí. Zadavatelé zakázek často vyžadují účast více firem na realizaci. A prokázání kvalifikace může být klíčovou podmínkou pro vstup do projektu. Ať už jde o projekty elekronizace a systémové integrace governmentu, mezinárodní společnosti, čerpání dotací z fondů EU, ale také tuzemské společnosti. Ti všichni od vás mohou požadovat prokázání kvalifikace (certifikace) mezinárodních standardů.


2. Vyšší efektivita díky "best-practice"

Mezinárodní certifikační standardy byly přepracovány do efektivních auditů. Srozumitelnější a v praxi lépe uchopitelné metodiky můžou být skutečným lékem na stagnaci či případnou demotivaci. Každá organizace může najít v certifikaci oporu a prevenci před vnitrofiremní byrokratickou zátěží, nejasnou zodpovědností zaměstnanců - či celých oddělení. Implementace pomůže štíhlejší a lépe fungující struktuře. Každý pracovník tak může získat nový impuls a uvědomění si svojí hodnoty v řetězci firmy.


3. Organizace musí snížit prostoje

Výpadky serverů, počítačů, nebo sítě - stejně tak  průměrná doba jejich opravy se musí minimalizovat. Platí to pro každou organizaci, zejména v těch, kde došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Je tak naprosto nezbytné, aby se organizace postarala o odstranění přítěže a využívala zaměstnance maximálně efektivně. IT certifikace jsou jednou z metod, která vám zajistí aby zaměstnanci získali ve firmě správné prostředí, které  se chová více preventivně, než reaktivně. A když už k nějakému prostoji dojde, bude co nejmenší.